Javni čas Sokolskog društva Batajnica

slika2224.05.2015. u 11h, Sokolsko društvo Batajnica organizuje javni čas u sokolskom domu, ulica- Jovana Brankovića 4.

Društva imaju mogućnost da nastupaju sa grupnim, ili pojedinačnim koreografijama, maksimalno do 2 nastupa za svako društvo.

Obnovljeno sokolstvo od 1992. do danas

soko znakPosle pet decenija Sokolski pokret je iz ilegale prešao na legalni rad. Milorad Jevtić, nosilac Albanske spomenice, Ordena Sv. Save i Jugoslovenske krune, i član najvišeg sokolskog rukovodstva pre Drugog svetskog rata, 8. avgusta 1991. uputio je preko “Politike” poziv dr. Slobodanu Đorđeviću i starim članovima sokola na okupljanje i obnavljanje sokolskih društava. Stari članovi su na skupštini u Beogradu 23. jula 1992. obnovili Savez sokola Jugoslavije. Na skupštini usvojen je Statut zasnovan na izvornim i tradicionalnim sokolskim principima.