Obnovljeno sokolstvo od 1992. do danas

Posle pet decenija Sokolski pokret je iz ilegale prešao na legalni rad. Milorad Jevtić, nosilac Albanske spomenice, Ordena Sv. Save i Jugoslovenske krune, i član najvišeg sokolskog rukovodstva pre Drugog svetskog rata, 8. avgusta 1991. uputio je preko “Politike” poziv dr. Slobodanu Đorđeviću i starim članovima sokola na okupljanje i obnavljanje sokolskih društava. Stari članovi su na skupštini u Beogradu 23. jula 1992. obnovili Savez sokola Jugoslavije. Na skupštini usvojen je Statut zasnovan na izvornim i tradicionalnim sokolskim principima. Soko je vanstranačko viteško udruženje za istovremeno telesno, moralno i narodnosno vaspitanje dece i odraslih. Nezavisno od stanja u zemlji u inostranstvu je nastavio da radi Jugoslovenski soko kao deo predratnog Saveza Sokola Kraljevine Jugoslavije. Na sastanku u Beogradu 8.5.2004. Jugoslovenski soko u rasejanju ušao je u sastav Saveza sokola Jugoslavije. Srpski soko obnovljen je u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori. Na inicijativu Mojsija Sekulovića Saborna viteška organizacija Srpski Soko srpskih zemalja obnovljena je na Savindan 1991. u Sarajevu i okupila je 15 društava.

Soko slika1

Nasuprot sportskim društvima čiji je cilj postizanje uspeha kroz selekciju takmičara, sokoli teže svestranom telesnom vežbanju. Sokoli razvijaju kod mladih takmičarski duh ali bez lične koristi. Na XIII Svesokolskom sletu u Pragu 2000. Bunjevac Antun Katančić (82 godine) iz Subotice je u takmičenju veterana u petoboju, osvojio prvo mesto i zlatnu medalju. Učestvovao je u vežbovnom programu prilikom osvećenja sokolskih zastava 2001. u Beogradu i na gimnastičkim susretima u Novom Sadu 2003. Uporedo sa telesnim vaspitanjem, cilj sokola je da svom narodu odneguje zdravu, prosvećenu i moralno snažnu omladinu. Kroz pojedinca uzdiže se narod. Sokoli nastoje da u svom radu što više sarađuju sa školama. Teže da kod mladih kroz vaspitanje razviju svest o potrebi poštovanja drugih ljudi, učtivosti i čovekoljublja. Organizuju se samostalne i zajedničke humanitarne akcije sa drugim organizacijama (Kolo srpskih sestara, Crveni Krst … ). Razvijanje kod sokolića prijateljstva i druželjublja. Negovanje ljubavi prema svim vrstama umetnosti, posete muzejima, izložbama, koncertima i pozorištu. Bavljenje pevanjem, posebno sokolskih pesama i negovanje narodnih pesama. Upoznavanje i negovanje narodne poezije, rodoljubive poezije iz ranije i savremene književnosti. Upoznavanje i razvijanje poštovanja prema nacionalnim kulturnim vrednostima iz prošlosti i sadašnjosti. Kako je istakao dr. Laza Popović : “Ideju sokolsku čini sinteza vežbe i nacionalne kulture”. Za sokole je kosovski zavet bio i ostao osnova srpske duhovnosti. Starešinstvo Saveza sokola je 1997. raspisalo konkurs za učenike sokoliće na temu “Zašto slavimo Vidovdan”. Organizuje posete istorijskim spomenicima kao što je Oplenac. Isticanje značajnih ličnosti iz prošlosti kao primer sadašnjim generacijama (Steva Todorović, Vladan Đorđević, Ignjat Pavlas, Ljubomir Jovanović itd.). Maja 1995. sokoli su u Beogradu priredili pomen osnivaču telesnog vežbanja i sokolstva u Srbiji akademiku Stevi Todoroviću. U Sremskim Karlovcima održan je 2 juna 2001. “Dan sećanja na dr Lazu Popovića”, nacionalnog i sokolskog velikana.

Na Sokolskoj akademiji u Jugoslovenskom dramskom pozorištu 1995. predstavljen obnovljeni glasnik Sokolske župe Beograd “Oko sokolovo”. Naučni skup “Uloga obnovljenog Sokolstva u telesnom, zdravstvenom, moralnom i rodoljubivom vaspitanju mladih i odraslih” održan je 1996. na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Skup su organizovali Institut za zdravstvenu zaštitu Srbije, Sokolska župa Beograd, Učiteljski i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Na osnovu materijala i stavova sa skupa pristupilo se pisanju “Idejne platforme rada sokolske organizacije” objavljene 1998. u 1 knjizi Sokolske biblioteke.

Soko 120

Sokolsko društvo Beograd Matica je zajedno sa Društvom prijateljstva Jugoslovena, Čeha i Slovaka organizovao ciklus predavanja o Češkoj, Slovačkoj… u Beogradu 2001, 2002, …(Kolarac, Biblioteka Srbije, Češka ambasada, Narodni muzej). Sokolsko društvo Beograd-Matica primalo je u zgradi Gradskog centra za fizičku kulturu (stari DIF) Maticu Slovačku iz Kovačice. Organizovalo je predavanja Vlade Jankovića, člana Izvršnog odbora Međunarodnog sveslovenskog komiteta o Slovenstvu.

U saradnji sa Obrazovnom redakcijom TV Beograd sredinom 1997. snimljena je dokumentarna serija “Let sokola”. Serija prikazuje rad Sokola od nastanka u Pragu 1862. do 1997. Sokoli su nastavili svoju saradnju sa ostalim slovenskim narodima u duhu slovenske uzajamnosti. U Pragu Soko Srbije učestvovao je na Sveslovenskom kongresu 1998, na XIII (2000.) i XIV (2006.) Svesokolskom sletu. Srpsku delegaciju od 27 članova na Sveslovenskom kongresu 1998. činili su predstavnici srpske Crkve, srpsko-slovenskih društava, Sokoli, naučne institucije i pojedinci, među njima i Milić od Mačve. Na organizaciji kongresa učestvovali su Svetska srpska zajednica, Srpsko-srpskolužičko društvo, Srpsko ukrajinsko društvo, Srpsko-bugarsko društvo, Društvo prijateljstva Jugoslovena, Čeha i Slovaka, Društvo prijatelja južnoslovenskih Muslimana, Srba i Crnogoraca i drugi. Sokole na Sveslovenskom kongresu predvodila je Gabrijela Kragujević.

U okviru sleta 2006. održan je sastanak Svetskog Sokolskog Saveza i Izborna skupština na kojoj je za člana Nadzornog odbora izabrana dr Gordana Rajnović, starešina Soko Srbije. Soko Srbije okuplja 22 društva sa oko 5.000 članova.

soko slika2

Viteška organizacija Srpski Soko Republike Srpske priredila je Prvi Sabor i Viteške igre Srpskih Sokolova 29. avgusta 1998. na gradskom stadionu u Tesliću. Učestvovalo je 10 srpskih sokolskih društava. Od 2003. u Novom Sadu održavaju se sletovi pod nazivom Dan generalne gimnastike. Četvrti Dan generalne gimnastike održan je 17 juna 2006. na otvorenim terenima Sokolskog društva u Novom Sadu. Učestvovalo je 400 učesnika. Dan generalne gimnastike otvorio je dr. Božidar Kovaček, predsednik Matice srpske.

Prvi slet Soko Srbije održan je 11.11. 2006. u Beogradu. Učestvovalo je 10 sokolskih društava i 401 vežbač iz Srbije. Na sletu je učestvovalo 50 vežbača sokolskog društva Bežigrad (opština Ljubljane) iz Slovenije. U okviru jubilarne proslave “150 godina organizovanog telesnog vežbanja i sporta u Srbiji” 22.11.2007. otvorena je Izložba u Skupštini grada Beograda (Stari dvor), održana Svečana akademija u Narodnom pozorištu i održan II slet Soko Srbije u Sportskom centru Šumice. Na sletu su učestvovala i sokolska društva iz Slovenije i Češke. Izložba je sem Beograda, obišla Novi Sad i Kosovsku Mitrovicu. Na trećem sletu Soko Srbije održanom 14.11.2009. u Beogradu, učestvovala su i sokolska društva iz Slovenije i Slovačke. U Beogradu u novembru 2010. u kafani-galeriji ,,Znak ?” otvorena je izložba ,,Sokoli u ? “. Otvaranju su prisustvovali dr. Slobodan Đorđević i Dušan Cvetković.

Povodom proslave ,,150 godina sokolstva u Češkoj” 4. novembra 2011. u Gradskoj galeriji Centra za kulturu opštine Bela Crkva otvorena je izložba dokumenata i fotografija ,,Sokolstvo slovenskih naroda u 19 i 20 veku”.

U ambasadi Češke republike u Beogradu otvorena je 14. 2. 2012. izložba posvećena Sokolskom pokretu sa podnaslovom ,,Dr. Vojislav Rašić – začetnik sokolstva u Srbiji” i promovisana knjiga o životu dr Vojislava Rašića čiji je autor Jevđa A. Jevđević, starešina Saveza srpski soko. Ceremoniji su prisustvovali princ Aleksandar II i princeza Katarina, izaslanik patrijarha srpskog, g-đa Hana Hubačkova, ambasadorka Češke Republike u Srbiji, g-din Predrag Marković, ministar kulture i informacionog društva, koji je zvanično otvorio izložbu, dr Jan Varšo, ambasador Slovačke Republike, g-din Franc But, ambasador Slovenije, kao i predstavnici Saveza srpski soko i Sokolske opštine Češke. Izložba je otvorena u svečanom salonu ambasade a organizovana je povodom 120 godina od kada je Beogradsko gimnastičko društvo uzelo ime Soko.

Od sokola iz Srbije prisustvovali su Gordana Rajnović, Jevđa Jevđević i dr. Nikola Žutić. Najveći deo izložbe bio je posvećen Vojislavu Rašiću. Postavka je kasnije izložena u galeriji Zavičajnog muzeja u Jagodini. Izložbu u Jagodini organizovali su Zavičajni muzej, Savez srpski soko i Ambasada Češke Republike. Povodom proslave 150 godina od osnivanja Sokola postavka je izložena 15 aprila 2012. u Pragu. Sletu je prisustvovao u ime Saveza srpskih sokola starešina Jevđa Jevđević. Savez Srpskih Sokola okuplja 11 društava. Jedno od društava učlanjenih u Savez Srpskih Sokola je Srpski soko Herceg Novi.

soko slika3

Povodom proslave ,,150 godina sokolstva u Češkoj” Savez Soko Srbije organizovao je odlazak sokola iz Srbije na slet 2012. u Prag. U delegaciji su bili članovi društava Batajnica (27 članova), Smederevo (24 člana), Beograd Matica (12 članova), Bor (4 člana), Pančevo (2 člana) i Sokolski košarkaški klub Stari Dif (6 članova) na čelu sa predsednicom saveza dr. Gordanom Rajnović. Grupa je krenula na put 29. juna 2012. Posetili su 30. juna Beč, obišli grad i nastavili za Prag. Učestvovali su 1.7.2012. u svečanom defileu ulicama Praga. Defile je započeo na Vaclavskim Namestima i centralnim ulicama Praga do Starometskih Namesti od 10 do 13 časova. Građani Praga su povicima ,,Nazdar Srbi!” i ,,Živeli” pozdravljali svaki korak i svaku akrobaciju koju su izvodili sokoli iz Srbije. Naročito burno su pozdravljane gimnastičke akrobacije koje su na ulicama Praga izvodili članovi sokolskih društava Beograd Matica i Batajnica.

Sokole Srbije je 2 jula 2012. primila Maja Mitrović, ambasador Republike Srbije u Pragu. Dr. Gordana Rajnović upoznala je ambasadorku sa radom sokola u zemlji i učešću u programu proslave jubileja u Pragu. Posle susreta u ambasadi delegacija Saveza Soko Srbije prisustvovala je prijemu u Parlamentu Češke Republike koji je organizovan za delegacije svih zemalja koje su učestvovale u proslavi. Sokoli iz Srbije posetili su 4.jula 2012. srpsko groblje u Jindrihovicama na kome je sahranjeno 7.100 srpskih vojnika u Prvom svetskom ratu. U razgovoru sa Dejanom Ranđelovićem, koji brine o groblju upoznali su se sa činjenicama o nastanku mauzoleja i srpskog groblja koje se nalazi 5 kilometara od grobnice. Tu je sahranjeno i 189 ruskih vojnika. Prostor na kome se nalazi grobnica je deo teritorije Republike Srbije, koju je Tomaš Masarik, predsednik Čehoslovačke poklonio kralju Aleksandru. Sokoli iz Srbije obišli su Prag i Karlove Vari.

Savez Soko Srbije proslavio je 120 godina sokola u Srbiji. Održani su Svečana akademija u Velikoj dvorani Doma Sindikata 23.11.2012. i slet u Sportskom centru ,,Šumice” 25.11.2012. Na svečanoj akademiji govorili su akademik Vasilije Krestić, dr. Višeslav Hadžitanović i dr. Vladimir Dostal. Na akademiji prisustvovali su češki, slovenački i američki sokoli. Od slovenačkih sokola bili su prisutni članovi sokolskog društva Bežigrad i Metlika. Okrugli sto ,,Sokolstvo danas i njegove perspektive u budućnosti” održan je 24.11.2012. u Pres sali Gradskog centra za fizičku kulturu u Beogradu. O budućnosti sokola između ostalih govorili su Petar Stakić i Gabrijela Kragujević. Povodom izlaganja dr. Nikole Žutića vođena je rasprava o ulozi sokola u Drugom svetskom ratu.

Slet u Sportskom centru ,,Šumice” otvorila je Gordana Rajnović, starešina Saveza Soko Srbije. Govorio je i dr. Vladimir Dostal. Na sletu učestvovalo je 12 društava i klubova sa oko 350 učesnika. Društva iz Beograda, Novog Sada, Sremske Mitrovice, Sefkerina, Smedereva, Bora, Pančeva, Batajnice i Vršca. Na sletu su učestvovali sokoli iz Slovenije. Bile su prisutne delegacije Američkog sokola iz Čikaga i Češkog sokola.
Sokoli nastoje, koliko im sredstva dopuštaju, da nastave svoj rad prekinut Drugim svetskim ratom i posleratnom vlašću. Nastoje da povrate sokolske domove da bi nastavili vaspitanje novih generacija u sokolskom duhu.

Saša Nedeljković

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži