SOKOLSKI SUSRET NOVI SAD - DAN GIMNASTIKE ZA SVE 2016

ДАН  ГИМНАСТИКЕ ЗА СВЕ

''НОВИ САД  2016''

18. јун 2016. године

Место и време одржавања

Дан Гимнастике за све ''Нови Сад 2016'' одржаће се 18. јуна 2016. године у Новом Саду на отвореним спортским теренима Соколског дома у улици Игњата Павласа 2-4.

Сатница и редослед наступа биће достављени свим учесницима након пријема коначних пријава.

Право учешћа

Право учешћа на ДГС ''НС 2016'' имају сва соколска друштва учлањена у Соко Србије и сви Гимнастички клубови и друштва учлањени у Гимнастички савез Србије.

Пропозиције:

Пропозиције и правила утврђена су на основу принципа и препорука Техничког комитета за Гимнастику за све Светске гимнастичке федерације (ФИГ). Гимнастика за све је специфична спортска дисциплина која пружа могућност свим гимнастичаркама и гимнастичарима различите доби и различитих способности да се искажу кроз покрет. Гимнастика за све јесте «спорт за све» и по томе је ФИГ јединствена светска спортска организација, јер промовише и негује једну дисциплину у којој такмичење није приоритет.За разлику од оталих гимнастичких спортова ГС је колективног карактера. Групе могу бити женске, мушке или мешовите, а формирају се према узрасту и броју учесника:

          УЗРАСНЕ ГРУПЕ                                                  ГРУПЕ ПО БРОЈУ УЧЕСНИКА

Деца                од   7 до 12  година                              Мале групе       минимум  6 учесника

Омладина        од18 до 17 година                             Велике групе    минимум20 учесника

Пунолетни        од 18 до 35  година

Одрасли                преко 35  година

Ова манифестација је предвиђена за узраст од 7 година и старије.

Свако друштво, односно клуб може наступити са максимално три групе

Vojvodina promo

 

Упутства за састављање вежби (кореографија) и наступ
 • Простор за вежбање је отворени рукометни терен на коме ће бити постављен тепих димензија 12x12м.
 • Приликом извођења вежбе, могу се користити различите справе или реквизити.
 • Вежба траје максимално 3 минута и изводи се уз музичку пратњу.
 • Вежбом односно саставом треба да доминирају специфични гимнастички садржаји (основни гимнастички положаји и кретања, једноставни ритмички и акробатски елементи и слично).
 • Вежбачице и вежбачи треба да постигну одређени склад у извођењу са најмање две промене формације у току вежбе, односно састава.
 • Кореогреафија мора одговарати карактеру музичке пратње и имати одређену техничку вредност (избором разноврсних елемената у складу са могућностима вежбачица и вежбача).
 • ЦДили УСБ стик, са музичком пратњом уMП4 формату, на посебном диску или УСБ стику  предаје се за сваку групу-кореографију организатору најмање 1 сат пре почетка манифестације.

 

Суђење

 

Извођење вежбе процењује судијска комисија у саставу од шест судија. Судије не морају имати положен посебан судијски испит али морају имати звање најмање републичког судије у спортској (женској или мушкој) или ритмичкој гимнастици. Сваки судија вежбу, односно састав оцењује са оценом 3 - златни, 2 - сребрни или 1 - бронзани ниво. Примедбе судијама и протести нису дозвољени.

Судије процењују следеће елементе изведене вежбе, односно састава:

 • Кореографију;
 • Интересантност (забавност) састава за публику;
 • Општи квалитет (композиција, избор елемената, усклађеност и сл.);
 • Оригиналност и иновације;
 • Техничку вредност (правилна изведба и вредност одабраних елемената и сл.).

Збир оцена 6 судија даје коначну оцену вежбе, односно златни, сребрни или бронзани ниво. Оваквим системом оцењивања максимум је 18 , а минимум 6 поена:

15 – 18поена     Златни ниво

1114 поена      =  Сребрни ниво

0610поена      =  Бронзани ниво

Пример:

Судије
Група 1 Група 2 Група 3 Група 4

Судија   1

3 3 2 1

Судија  2

2 3 2 2

Судија  3

3 2 2 1

Судија  4

1 2 1 1

Судија  5

2 3 2 2

Судија  6

2 3 2 2
Коначна оцена 18 = Сребро 16= Злато 11 = Сребро 9= Бронза

 

Награде и признања

Организатор ће свим учесницима доделити дипломе за учешће.

Финансије

Трошкове организације ДГС «НС 2016» сносе организатори, а трошкове пута и исхране учесници.

   

Пријаве

 

Прелиминарну пријаву треба извршити најкасније до среде 08. јуна 2016. године (Формулар 1)

Коначну пријаву треба извршити најкасније до . среде, 15.јуна 2016. године (Формулар 2)

Пријаве у предвиђеним роковима треба послати Савезу Сокола Србије и канцеларији Соколског друштва «Војводина» (сви подаци налазе се у доњем левом углу). Контакт особа за све додатне информације је
Дејан Дејановић (0601350300) или Матић Јакоб ( 0637796951 )

Адресе:

        Соколско друштво ''Војводина''                   

        Игњата Павласа 2-4                                       

        21000 Нови Сад                                                          

        Тел./Факс 021 529 568                             

        e-mailsdvojvodina@gmail.com        

                       

Савез Соко Србије

Делиградска  27

11000 Београд

011 3618036                  

е-mailsokolskisavezsrbije@gmail.com

 

Формулар пријаве за учешће (назив кореографије) преузмите   >>>ОВДЕ<<<

Формулар пријава учесника преузмите >>>ОВДЕ<<<

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži