Стручна трибина: ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ ЗА ЗДРАВО СТАРЕЊЕ

Позивамо вас да дођете и активно се укључите у рад

стручне трибине:ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ ЗА ЗДРАВО СТАРЕЊЕ

5. новембар 2016. годинеод 10 до 16ч

у Амфитеатру профДр Миливоје Матић на Факултету спорта и физичког васпитања

Универзитета у Београдуулица Благоја Паровића 156

           

            Физичка активност је моћан фактор којим човек може контролисано утицати на процес старења физичких и менталних функција. Биолошки посматрано, код старије генерације се јављају карактеристични инволутивни процеси: смањује се општа физичка и радна способност, слабе чула (слух и вид пре свега), почињу проблеми са памћењем (посебно када је у питању блиска прошлост). Хроничне незаразне болести су све присутније (хипертензија, диабетес, остеопороза...). Због нарушене укупне способности угрожен је дигнитет личности која је све теже способна и за елементарно самоопслуживање, па се као последица јављају депресија, деменција, суицидне мисли...

          Физичко вежбање, поред свог утицаја на мишићни тонус и кардиоваскуларни фитнес, утиче и на побољшање когниције и меморије јер снабдева мозак довољном количином кисеоника и доводи до ослобађања великих количине неурохемикалија и фактора раста, који значајно успоравају процес старења (John J. Ratey 2008). Вишеструко је исплативије да се инвестира у очување функционалне способности, него да се лече последице недовољне физичке активности.

            Стратегиј аразвој аспорта у Републици Србији за период 2014-2018. поставља као један од циљева: унапређење сарадње са удружењима и савезима пензионера, спортским покретима трећег доба, невладиним организацијама и гранским спортским савезима, ради повећања обухвата и развоја нових облика и садржаја који су намењени старијим особама, у функцији одржавања здравља, виталности и дигнитета.

            Савез Соко Србијеје je покренуо иницијативу да се окупе институције, организације и стручњаци који желе да заједно анализирају бројне аспекте утицаја физичке активности на здраво старење.

            Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду ставио је на располагање све своје ресурсе и у сарадњи са Савезом Соко Србије, Институтом за јавно здравље „Милан Јовановић Батут“, Геронтолошким друштвом Србије и Асоцијацијом „Спорт за све“ Србије преузео организациону и техничку реализацију стручног семинара, који има за циљ: да информише јавност о актуелности проблема недовољне физичке активности старијих суграђана, што у значајној мери оптерећује појединца, породицу и системе здравствља и социјалне заштите, па је зато потребно да се укључи већи број стручњака из различитих области - односно, да се формира конзорцијум министарстава (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарво просвете, науке и технолошког развоја, Министарство здравља); невладинихи спортских организација, спортских савеза, спортских центара и друштвено одговорних компанија које би даље координисано деловале.

            Сваки од предавача има на располагању 10-12 минута да изложи своју тему, а планирана је и кратка дискусија у оквиру тематских целина, које се реализују у блоковима од 90 минута. Планиране су и две кафе паузе.

            Очекујемо да се на почетку Стручног симпозијума присутнима обрате и представници министарстава и САНУ.


Планиране теме и предавачи:

Први блок тема:

Био-психо-социјални аспекти старења

Институција Предавач
60+ Демографски аспекти геронтологије Географски факултет УБ, Катедра за демографију проф. др Мирјана Девеџић
Биологија старења  и карактеристичне болести старијих Завод за геронтологију (БГ или Србија) и палијативно збрињавање др Горан Шево
Социјална мобилизација и партнерски односи у циљу промоције физичке активности код старих ИЈЗ Милан Јовановић Батут др Мирјана Тошић, спец. социјалне медицине
Здравље старијих особа – резултати истраживања здравља становништва Србије ИЈЗ Милан Јовановић Батут

др Катарина Боричић,

спец. социјалне медицине

Значај физичке активности за активно старење – Социолошки аспекти Филозофски факултет у Београду проф. др Слађана Драгишић-Лабаш,

Други блок тема:

Здравствено организациони аспекти старења

Институција Предавач
Физичка активност и ментално здравље старијих особа

Департман за социјални рад, Факултет за медије и комуникацију, Ун. Сингидунум

Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање

проф. др Александра Милићевић Калашић, неуропсихијатар геронтолог
Координација рада геронто центара Удружење геронто центара Никола Мартић
Ефекти физичке активности и вежбања на старење ФСФВ Ниш Проф. др Саша Пантелић
Модификовање спорта према способностима старих особа ФСФВ Универзитета у Београду доц. др  Горан Пребег
Golden Age - Примери добре праксе – УЕГ УЕГ Европске гимнастичке федерације Alberto Claudino Loureiro Nunes, Председник техничког комитета Гимнастике за све
Сурадња примарне здравствене заштите и Спорта за све у Хрватској Кинезиолошки факултет Универзитета у Загребу др Стјепан Хеимер, професор Кинезиолошког факултета Универзитета у Загребу, Хрватска
Активно старење у Београду - Србији

Факултет спорта и физичког васпитања УБ

Асоцијација спорт за све Србије

проф. др Душан Митић

Трећи блок тема:

 Примери добре праксе

Институција Предавач
Ефекти примене програма Активно старење – Здраво старење Покрајински секретаријат за високо образованје и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић
Утицај физичког вежбања на ментално здравље старих особа – психолошки аспекти примене програма вежбања у Геронтолошком центру Београд Учитељски факултет Универзитета у Београду проф. др Ружица Росандић, професор Учитељског факултета у пензији
Олимпијада спорта, здравља и културе трећег доба као пример добре праксе Покрет трећег доба Србије Др Драгана Динић, научни истраживач Института за политичке студије у Београду
Међународни фестивал - Дунав река сарадње Национална фондација за хуману старост „Др Лаза Лазаревић“ Симеон Бабић
Пракса соколског физичког вежбања и здраво старење Соко савез Србије проф. др Габријела Крагујевић, професор Учитељског факултета у пензији
Сајам за треће доба Сајам за треће доба Марија Марков

Београд, 17. 10. 2016.

Организациони одбор Стручног симпозијума

проф. др Душан Митић

Факултет спорта и физичког васпитања

Универзитета у Београду

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži