Obnovljeno sokolstvo od 1992. do danas

soko znakPosle pet decenija Sokolski pokret je iz ilegale prešao na legalni rad. Milorad Jevtić, nosilac Albanske spomenice, Ordena Sv. Save i Jugoslovenske krune, i član najvišeg sokolskog rukovodstva pre Drugog svetskog rata, 8. avgusta 1991. uputio je preko “Politike” poziv dr. Slobodanu Đorđeviću i starim članovima sokola na okupljanje i obnavljanje sokolskih društava. Stari članovi su na skupštini u Beogradu 23. jula 1992. obnovili Savez sokola Jugoslavije. Na skupštini usvojen je Statut zasnovan na izvornim i tradicionalnim sokolskim principima.