мај 23, 2024

СОКОЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

www.sokolskisavezsrbije.rs

Документа

Статут Соколског Савеза Србије

Пословник о раду Скупштине

Дисциплински правилник Соколског Савеза Србије

Правилник о књизи чланова Соколског Савеза Србије

Образац књига чланова Савеза

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ, НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ И НАБАВКИ

Правилник о медицинској заштити Соколског Савеза Србије

Правилник о спречавању допинга

Програм антидопинг деловања

Правилник о звањима и дозволама за рад Соколског Савеза Србије за област соколског спорта

Регистрациони правилник Соколског Савеза Србије

Упутство за регистрацију друштва/клуба 2017

Пријавни формулар за регистрацију друштва/клуба

Регистрациони лист вежбача

Регистрациони такмичарски лист

Регистрациони лист за тренере

Сагласност са регистрацијом

Годишњи извештај о раду 2016

Финансијски извештај 2016

Извештај о реализацији Редовног годишњег програма по уговору са Министарством онладине и спорта Републике Србије 2016. год.

Ревизија слагласности утрошка буџетских средстава и Редовног годишњег програма за 2016. год.

Израда и одржавање: Modern Web Ideas