Izaberite pismo:

13 avgusta, 2022

SOKOLSKI SAVEZ SRBIJE

www.sokolskisavezsrbije.rs

Organi saveza

Načelnik i Načelnica:

Prof. Zoran Čokorilo
Prof. Gordana Burmudžija

Nadzorni odbor:


Milija Pantović, prof. 
Pavle Vračarić, prof.
Aleksandar Aničić

Sud časti:


Jakob Matić. prof.
Čedomir Marković
Nadica Pavličić

Sekretar:

Ivan Živanović

Rodjen u Beogradu 24.06.1983 godine. Srednju trgovačku školu završio u Beogradu 2002. godine. Diplomirao na Sportskoj akademiji u Beogradu 2005 godine. Diplomirao na Akademiji fudbala 2015 godine. Diplomirao na Fakultetu za menadžment u sportu Alfa Univerziteta 2016 godine.

Volontirao u KK Stari Dif od 2002 godine kao tehnički sekretar kluba.

Od 2007. do 2013 godine volontirao u Savezu Soko Srbije.

Od 2013. godine stalno zaposlen u Sokolskom Savezu Srbije na mestu Sekretara Saveza

Sa Sokolima Srbije učestvovao u mnogim delegacijama u Češkoj, Sloveniji, Slovačkoj itd.

Aktivan je promoter sokolskih manifetsacija i rekreacije.

Završio mnoge seminare i licencirane kurseve ISCA i TAFISA od kojih su najznačajniji:

  • ISCA – SEEYOU seminar, Southeast European Youth Leader Training Through Sport, Tivat, Montenegro 22.-28.9.2008
  • ISCA – Balkan Youth and Sports Forum, Sarajevo, BIH, 07.-13.9.2009
  • ISCA – Global Dialogue, Youth Training on International Dialogue and Cooperation, Ljubljana, Slovenia 21.-27.6.2010
  • TAFISA – CLC Certified Leadership Course in Sport for All, Belgrade, Serbia 21.-26.6.2011

Oženjen, otac jednog deteta.

Израда и одржавање: Modern Web Ideas