Izaberite pismo:

3 oktobra, 2022

SOKOLSKI SAVEZ SRBIJE

www.sokolskisavezsrbije.rs

Predsednik

Petar Stakić, Prof.

Rođen u Beogradu, 1950. godine gde je završio osnovnu i srednju školu, Višu školu za rekreaciju, Fakultet za fizičku kulturu i postdiplomske studije. U svetu i kod nas je završio niz specijalističkih kurseva i seminara vezanih za edukaciju, marketing i menadžment u sportu.

Od 1980. do 1984. radi kao stručni saradnik za rekreaciju u Savezu za fizičku kulturu opštine Rakovica, a od 1984. do 1992. je bio sekretar Gradskog saveza za sportsku rekreaciju „Partizan“. Od 1992. do 2011. godine Asocijaciji „Sport za sve“ Beograda, a od 2011. je programski direktor asocijacije.

Jedan je od obnavljača Sokolskog pokreta u Srbiji. Dugogodišnji sportista, gimnastičar u društvu „Partizan-Rakovica“, igrao fudbal u mladom timu „Partizana“, drugoligašu „Voždovačkom“ i srpskoligašu „Rakovica“ u periodu od 1963. do 1984. godine. Kao sportski stručnjak radio na razvoju rekreacije i masovnog sporta kao i u kreiranju i realizaciji mnogih sportsko-rekreativnih manifestacija u Beogradu, Srbiji i bivšoj Jugoslaviji.

Volonterski je obavljao dužnost Predsednika Skupštine Saveza Soko Srbije, bio predsednik Sokolskog društva Beograd Matica i član Predsedništva Soko Srbije. Jedan je od osnivača Saveza stručnjaka za rekreaciju Beograda i gostujući predavač na Fakultetima za sport i gizičko vaspitanje u Beogradu, Novom sadu i Banja Luci. Predavač je na seminarima i tečajevima iz oblasti sporta i rekreacije u Srbiji, Hrvatskoj i BiH. Član je radne grupe za izradu Startegije razvoja sporta u Srbiji (oblast sporta za sve-rekreacija) i član radnih tela Međunarodne asocijacije sport za sve (TAFISA) i Međunarodne asocijacije za kultiru i sport (ISCA), sa objavljenim radovima na više međunarodnih kongresa i konferencija (Japan, Kina, Malezija, Argentina, Danska, Holandija).

Autor je više projekata u oblasti rekreacije (Sajam sportova na Beogradskom sajmu, Dečiji zimski festival, Ski festivali na Jahorini i Kopaoniku, Sajam EXPO-ZIM na Beogradskom sajmu, Ekološko-rekreativni kamp na Perućcu).

Aktivan je promoter rekreativnih manifestacija (Beogradska Biciklijada, Pešačenjem do zdravlja, Vežbanje starih lica, Dan izazova, Dan porodične rekreacije, itd.).

Bio je vođa delegacije Sokola Srbije na Svesokolskom sletu u Pragu 2000. godine.

Predsednik Saveza od 2017. god.

Израда и одржавање: Modern Web Ideas